FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कवाडी करको ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 09/18/2023 - 10:44

आ.व. २०८०/०८१ को लागि जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजनतु संकलन ठेक्का बनदोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 07/14/2023 - 13:11

परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित गुदरी बजार शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

८०/८१ 07/14/2023 - 13:09

माछा पालन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पोखरीको खुल्ला शिलबन्दी दरभाउ पत्र प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०३/१३

७९/८० 06/28/2023 - 15:17

बढाबढ (खुल्ला) पोखरीको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

७९/८० 05/28/2023 - 11:29

Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Supply and Delivery of Medicine

७९/८० 05/19/2023 - 17:03

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०१/२७

७९/८० 05/10/2023 - 10:48

माछा पालन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पोखरीको खुल्ला शिलबन्दी दरभाउ पत्र प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८०/०१/२७

७९/८० 05/10/2023 - 10:38

माछा पालन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पोखरीको खुल्ला शिलबन्दी दरभाउ पत्र प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना

७९/८० 04/19/2023 - 17:07

खरीद सम्झौत गर्न आउने सम्बन्धमा

७९/८० 03/01/2023 - 20:13

Pages