FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८०/०८१ ८०/८१ 07/17/2023 - 13:56 PDF icon परवानीपुर आर्थिक ऐन २०८०.pdf
ऐन, कार्यविधि, विधेयक २०७९ ७९/८० 06/17/2023 - 20:24 PDF icon 01 गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७९.pdf, PDF icon 04 आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७९.docx_.pdf, PDF icon 05 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कल्याणकोष संचालन ऐन २०७९.pdf, PDF icon 06 घरजग्गा, कोठा, टहरा बहालमा लगाउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf, PDF icon 07 परवानीपुर गाउँपालिकाको बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf, PDF icon 08 स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
नेपाल सरकारको निति तथा कार्यक्रम_२०८०/८१ ७९/८० 06/09/2023 - 08:20 PDF icon निति तथा कार्यक्रम-२०८०-८१.pdf
परवानीपुर गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७७ ७९/८० 06/09/2023 - 08:16 PDF icon शिक्षा ऐन-२०७७.pdf
स्थानीय स्वायत शासन ऐन,२०५५ ७४/७५ 04/11/2018 - 17:34 PDF icon स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५.pdf
खरिद ऐन २०६३ ७४/७५ 04/11/2018 - 17:19 PDF icon -खरिद-ऐन-२०६३-sarvajnik-kharid-ain-206 (1).pdf
सार्वजनिक खरिद निमावलि २०६४ ७४/७५ 04/11/2018 - 17:09 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौथो संसोधन )२०६४.pdf